JAPONCA TÜRKÇE YAŞAM SÖZLÜĞÜ
経済 けいざい keizai ekonomi, iktisat
ジーエヌピー GNP jii enu pii gayrisafi milli hasıla
国民総生産産高 こくみんそうせいさんだか kokumin soosei sandaka gayrisafi milli hasıla
資源 しげん shigen doğal kaynaklar
経済成長 けいざいせいちょう keizai seichoo ekonomik kalkınma
需要 じゅよう juyoo talep, istek
供給 きょうきゅう kyookyuu arz, sunu
生産 せいさん seisan üretim, istihsal, imalat
消費 しょうひ shoohi tüketim
一人当りの所得 ひとりあたりのしょとく hitori atari no shotoku kişi başına düşen milli gelir
事業 じぎょう jigyoo teşebbüs, yatırım, girişim, ticarethane
投資 とうし tooshi yatırım, plasman
資本金 しほんきん shihonkin sermaye, kapital
景気 けいき keiki ekonomik durum
円高 えんだか endaka Japon Yen'inin pahalı olması
円安 えんやす enyasu Japon Yen'inin ucuz olması
不景気 ふけいき fukeiki resesyon, durgunluk
物価 ぶっか bukka fiyatlar
インフレ inflation infure enflasyon
デフレ deflation defure deflasyon
恐慌 きょうこう kyookoo ekonomik kriz, panik, buhran
第一次産業 だいいちじさんぎょう daiichiji sangyoo birinci sanayi
第二次産業 だいにじさんぎょう dainiji sangyoo ikinci sanayi
第三次産業 だいさんじさんぎょう daisanji sangyoo üçüncü sanayi
産業革命 さんぎょうかくめい sangyoo kakumei sanayi devrimi
経団連 けいだんれん keidanren Keidanren, Ekonomik Organizasyon Federasyonu
商工会議所 しょうこうかいぎしょ shookoo kaigisho ticaret odası
国有化 こくゆうか kokuyuuka devletleştirme
独占 どくせん dokusen tekel, inhisar, monopol
専売 せんばい senbai tekel, monopol
日本専売公社 にほんせんばいこうしゃ nihon senbai koosha Japon tekeli
日本たばこ産業 にほんたばこさんぎょう nihon tabako sangyoo Japon Sigara Sanayi
自由貿易 じゆうぼうえき jiyuubooeki serbest dış ticaret
貿易 ぼうえき booeki dış ticaret, uluslararası ticaret
輸出 ゆしゅつ yushutsu ihracat
輸入 ゆにゅう yu'nyuu ithalat
信用状 しんようじょよう shinyoojoo akreditif
輸入制限 ゆにゅうせいげん yu'nyuu seigen ithalatı sınırlama
外国為替 がいこくかわせ gaikoku kawase kambiyo
総合商社 そうごうしょうしゃ soogoo shoosha büyük ticari şirket
商社 しょうしゃ shoosha ticari şirket