JAPONCA TÜRKÇE YAŞAM SÖZLÜĞÜ
教育 きょういく kyooiku eğitim
学校 がっこう gakkoo okul
小学校 しょうがっこう shoogakkoo ilkokul
中学校 ちゅうがっこう chuugakkoo ortaokul
高校 こうこう kookoo lise
高等学校 こうとうがっこう kootoo gakkoo lise
大学 だいがく daigaku üniversite
大学院 だいがくいん daigakuin yüksek lisans bölümü
幼稚園 ようちえん yoochien ana okulu, çocuk yuvası
保育所 ほいくしょ hoikusho kreş
短大 たんだい tandai meslek yüksek okulu
短期大学 たんきだいがく tanki daigaku meslek yüksek okulu
予備校 よびこう yobikoo dershane
じゅく juku dershane, özel kurs
国立 こくりつ kokuritsu milli, ulusal
公立 こうりつ kooritsu devlet kuruluşlar
私立 しりつ shiritsu özel kuruluşlar
小学生 しょうがくせい shoogaku sei ilkokul öğrencisi
一年生 いちねんせい ichi nensei 1.sınıf öğrencisi
園児 えんじ enji çocuk yuvası çocukları
児童 じどう jidoo ilkokul öğrencisi
学生 がくせい gakusei öğrenci, talebe
生徒 せいと seito kursiyer, öğrenci, talebe
教授 きょうじゅ kyooju öğretmen, profesör
先生 せんせい sensei öğretmen, hoca
助教授 じょきょうじゅ jo kyooju doçent, asistan profesör
講師 こうし kooshi okutman, asistan
教頭 きょうとう kyootoo baş öğretmen
校長 こうちょう koochoo okul müdürü,
家庭教師 かていきょうし kateik yooshi özel öğretmen
一学期 いちがっき ichi gakki 1.sömestr
学問 がくもん gakumon branş
研究 けんきゅう kenkyuu araştırma, inceleme, tetkik
知恵 ちえ chie hikmet, bilgelik, akıl
知能 ちのう chinoo akli yetenek, zihni kabiliyet
知識 ちしき chishiki bilgi, malûmat
常識 じょうしき jooshiki sağduyu
真実 しんじつ shinjitsu gerçek
資料 しりょう shiryoo malzeme, kaynak
授業 じゅぎょう jugyoo ders
一時間目 いちじかんめ ichijikanme birinci ders
講義 こうぎ koogi ders (üniversite)
昼休み ひるやすみ hiruyasumi öğle tatili
放課後 ほうかご hookago okuldan sonra
休み時間 やすみじかん yasumi jikan tatil zamanı, dinlenme vakti
出席 しゅっせき shusseki mevcudiyet, bulunma, derste olma
欠席 けっせき kesseki namevcut, bulunmayan, olmayan
論文 ろんぶん ronbun tez, bilimsel makale
宿題 しゅくだい shukudai ev ödevi
学習 がくしゅう gakushuu tahsil, eğitim, öğrenim
勉強 べんきょう benkyoo ders çalışma, öğrenme
考える かんがえる kangaeru düşünmek, mütalâ etmek
覚える おぼえる oboeru ezberlemek, hatırlamak
暗記 あんき anki ezber
問題 もんだい mondai soru, sual, problem
理解 りかい rikai anlama, anlayış, kavrama
わかる わかる wakaru anlamak
質問 しつもん shitsumon soru
こたえ kotae cevap
解答 かいとう kaitoo çözüm, cevap
答える こたえる kotaeru cevap vermek
解く とく toku çözmek
間違い まちがい machigai yanlış
誤り あやまり ayamari hata, yanlış
返事 へんじ henji cevap, yanıt
書く かく kaku yazmak
消す けす kesu silmek
読む よむ yomu okumak
読書 どくしょ dokusho okuma
練習 れんしゅう renshuu alıştırma, egzersiz
教える おしえる oshieru ders vermek, öğretmek
説明 せつめい setsumei açıklama, izah
注意 ちゅうい chuui dikkat
誉める ほめる homeru övmek
叱る しかる shikaru azarlamak
しょう shoo ödül, mükâfat
罰する ばっする batsu bassuru cezalandırmak
成績 せいせき seiseki not
試験 しけん shiken imtihan, sınav, yoklama
テスト test tesuto test
試験を受ける しけんをうける shiken o ukeru imtihana / sınava girmek
採点 さいてん saiten not, puan verme, derecelendirme
入学試験 にゅうがくしけん nyuugaku shiken giriş imtihanı
入試 にゅうし nyuushi giriş imtihanı
願書 がんしょ gansho müraacat / başvuru formu
推薦 すいせん suisen tavsiye
合格 ごうかく gookaku sınavı geçme
失敗 しっぱい shippai başarısızlık
すべる すべる suberu sınavda kalmak
落ちる おちる ochiru sınavda kalmak
浪人 ろうにん roonin imtihanda başarısız olan
教室 きょうしつ kyooshitsu sınıf, derslik
くみ kumi sınıf, takım, gurup
クラス class kurasu sınıf
黒板 こくばん kokuban karatahta, yazı tahtası
チョーク chalk chooku tebeşir
鉛筆 えんぴつ enpitsu kurşun kalem
ペン pen pen kalem
万年筆 まんねんひつ mannenhitsu dolma kalem
ボールペン ball-point pen boorupen tükenmez kalem
消しゴム けしごむ keshigomu silgi
インク/インキ ink inku / inki mürekkep
定規 じょうぎ joogi cetvel
物差し ものさし monosashi cetvel
筆入れ ふでいれ fudeire kalem kutusu
そろばん そろばん soroban abaküs
テープレコーダー tape recorder teepurekoodaa teyp
計算機 けいさんき keisanki hesap makinesi
教科書 きょうかしょ kyookasho ders kitabı
参考書 さんこうしょ sankoosho yardımcı ders kitabı
辞書 じしょ jisho sözlük, lügat
字引 じびき jibiki sözlük
百科事典 ひゃっかじてん hyakka jiten ansiklopedi
ノート notebook nooto defter
かみ kami kâğıt
給食 きゅうしょく kyuushoku okul yemeği
遠足 えんそく ensoku okul gezisi
林間学校 りんかんがっこう rinkan gakkoo okul kampı, yaz okulu
下宿 げしゅく geshuku dayalı döşeli / mobilyalı kiralık oda
学生寮 がくせいりょう gakuseiryoo öğrenci yurdu
卒業 そつぎょう sotsugyoo mezuniyet, okuldan mezun olma
同窓会 どうそうかい doosookai mezun öğrenciler derneği
同級生 どうきゅうせい dookyuusei sınıf arkadaşı
上級生 じょうきゅうせい jookyuusei üst sınıf öğrencisi
下級生 かきゅうせい kakyuusei alt sınıf öğrencisi