JAPONCA TÜRKÇE YAŞAM SÖZLÜĞÜ
水産業 すいさんぎょう suisangyoo balıkçılık, deniz ürünleri işletmeleri
漁業 ぎょぎょう gyogyoo balıkçılık
漁師 りょうし ryooshi balıkçı
沿岸漁業 えんがんぎょぎょう engan gyogyoo sahil balıkçılığı
沖合漁業 おきあいぎょぎょう okiai gyogyoo açık deniz balıkçılığı
遠洋漁業 えんようぎょぎょう enyoo gyogyoo derin deniz balıkçılığı
漁場 ぎょじょう gyojoo balık tutulan yer
底引き網 そこびきあみ sokobiki ami tarak ağ
漁船 ぎょせん gyosen balıkçı teknesi / kayığı / gemisi
トロール船 trawler toroorusen tarak ağlı balıkçı teknesi
捕鯨 ほげい hogei balina avı
母船 ぼせん bosen büyük tekne
もり もり mori zıpkın
捕る とる toru tutmak, yakalamak
捕獲する ほかくする hokaku suru balık tutmak
つり漁法 つりぎょほう tsuri gyohoo olta ile balık tutma
養殖 ようしょく yooshoku üretme, yetiştirme (deniz ürünleri)
うなぎ養殖場 うなぎようしょくじょよう unagi yooshokujoo yılanbalığı yetiştirme çiftliği
漁業水域 ぎょぎょうすいいき gyogyoo suiiki balık avlama sahası
漁業協定 ぎょぎょうきょうてい gyogyoo kyootei balıkçılık anlaşması
漁獲高 ぎょかくだか gyokakudaka tutulan balık miktarı
製塩 せいえん seien tuz üretimi
塩田 えんでん enden tuz tarlası
漁業協同組合 ぎょぎょうきょうどうくみあい gyogyoo kyoodoo kumiai balıkçılık kooperatifi sendikası