JAPONCA TÜRKÇE YAŞAM SÖZLÜĞÜ
感情 かんじょう kanjoo his, duygu
ki ruh, can
気持 きもち kimochi his, duygu
機嫌 きげん kigen keyif, neşe, mizaç, huy
感動 かんどう kandoo etki, duygu
感心 かんしん kanshin hayranlık
雰囲気 ふんいき fun'iki atmosfer, ortam
感じる かんじる kanjiru hissetmek, duymak
あい ai aşk, sevgi
愛情 あいじょう aijoo aşk, sevgi
愛する あいする ai suru sevmek, aşık olmak
憎む にくむ nikumu iğrenmek, nefret etmek, tiksinmek
憎い にくい nikui iğrenç, tiksindirici, menfur
憎らしい にくらしい nikurashii çekilmez, can sıkıcı, öfkeli
好く すく suku beğenmek, hoşlanmak, sevmek
好む このむ konomu beğenmek, hoşlanmak, sevmek
嫌う きらう kirau tiksinmek, sevmemek, nefret etmek, hoşlanmamak
嫌な いやな iya na kötü, iğrenç,
恋しい こいしい koishii sevgili, aşıklı, sevilen
こい koi aşk
恋愛 れんあい renai aşk
憧れる あこがれる akogareru hayran olmak, can atmak
敬う うやまう uyamau hürmet etmek, saygı göstermek
尊敬する そんけいする sonkei suru saygı göstermek
軽蔑 けいべつ keibetsu aşağılamak, küçümsemek
嫉妬 しっと shitto kıskanç,
妬む ねたむ netamu kıskanmak
浮気 うわき uwaki vefasızlık, aldatma, flört
僻む ひがむ higamu önyargılı olmak
喜ぶ よろこぶ yorokobu sevinmek, memnun olmak
悲しむ かなしむ kanashimu üzülmek, kederlenmek, müteessir olmak
笑う わらう warau gülmek, tebessüm etmek
泣く なく naku ağlamak
ほほえむ ほほえむ hohoemu gülümsemek
楽しむ たのしむ tanoshimu bşe sevinmek, eğlenmek
愉快な ゆかいな yukai na enteresan, hoş
不愉快な ふゆかいな fuyukai na nahoş, tatsız
優うつな ゆううつな yuuutsu na üzüntülü,
怒る おこる okoru öfkelenmek, kızmak, hiddetlenmek
腹が立つ はらがたつ hara ga tatsu kızmak
怒鳴る どなる donaru bağırmak, haykırmak
興奮 こうふん koofun heyecan
緊張 きんちょう kinchoo gerginlik, heyecan
驚く おどろく odoroku hayret etmek, şaşırmak
びっくりする びっくりする bikkuri suru şaşırmak, hayret etmek
恐怖 きょうふ kyoofu korku, ürküntü, dehşet
恐れる おそれる osoreru korkmak, ürkmek
怖がる こわがる kowagaru korkmak, ürkmek
恐ろしい おそろしい osoroshii korkunç, dehşetli, müthiş
怖い こわい kowai korkunç, dehşetli, tüyler ürpertici
望む のぞむ nozomu arzu etmek, dilemek, istemek, ümit etmek
願う ねがう negau rica etmek, dilemek, yalvarmak, temenni etmek
よく yoku arzu, istek, dilek, emel
欲望 よくぼう yokuboo arzu, istek
満足 まんぞく manzoku hoşnutluk, memnunluk, yeterlilik, tatminkârlık
不満 ふまん fuman hoşnutsuzluk, memnuniyetsizlik, tatminsizlik
惜しい おしい oshii yazık, acı, üzüntü, teessür; müsrif
飽きる あきる akiru bşden bıkmak, usanmak, gına gelmek
うんざりする うんざりする unzari suru bıkkın olmak
希望 きぼう kiboo umut, arzu, istek, temenni
絶望 ぜつぼう zetsuboo ümitsizlik
楽しみにする たのしみにする tanoshimi ni suru merakla beklemek
失望 しつぼう shitsuboo hayal kırıklığı, umudunu yitirme
がっかりする がっかりする gakkari suru ümidini yitirmek, hayal kırıklığına uğramak
諦める あきらめる akirameru vazgeçmek
イライラする イライラする iraira suru sinirlenmek, kızmak
同情 どうじょう doojoo acıma, şefkat, merhamet
気の毒な きのどくな kinodoku na acınacak, zavallı
可哀想な かわいそうな kawaisoo na acınacak, zavallı
慰める なぐさめる nagusameru teselli etmek
悩む なやむ nayamu üzülmek, acı çekmek, tasalanmak
困る こまる komaru sıkıntı çekmek, zor durum olmak
苦労 くろう kuroo sıkıntı, zahmet, zor
安心 あんしん anshin iç rahatlığı, huzurluluk, rahatlama, güven
不安 ふあん fuan huzursuzluk, endişe, kaygı, telaş
心配 しんぱい shinpai endişe, korku
悔やむ くやむ kuyamu teessüf etmek, acımak, merhamet etmek
後悔する こうかいする kookai suru pişman olmak
口惜しい くやしい kuyashii düş kırıklığı
孤独 こどく kodoku yalnızlık
慌てる あわてる awateru telaşlanmak, çok acele etmek
ふざける ふざける fuzakeru şaka yapmak