90 Türkçe'ye Çevrilmiş Japonca Romanlar トルコ語訳日本小説
トルコ語
DALGALARIN SESI Yukio Mishima Varlik 90-TT-00008
BAHAR KARLARI Yukio Mishima Can 90-TT-00009
SAFAK TAPINAGI Yukio Mishima Can 90-TT-00010
MELEGIN CURUYUSU Yukio Mishima Can 90-TT-00011
KACAK ATLAR Yukio Mishima Can 90-TT-00012
KURBANI BESLEMEK Kenzaburo Oe Can 90-TT-00013
DELILIKTEN KURTAR BIZI Kenzaburo Oe Can 90-TT-00014
KISISEL BIR SORUN Kenzaburo Oe Can 90-TT-00015
SESSIZ CIGLIK Kenzaburo Oe Altin Kitaplar 90-TT-00016
HIROSIMA'NIN TOHUMLARI Edita Morris Can 90-TT-00005
BASO HAIKU Oruc Aruoba Varlik Siir 90-TT-00018
JAPON SAVAS SANATI Thomas Cleary Anahtar Kitaplar 90-TT-00017