YERYÜZÜ
ERDBODEN
EARTH
289
kara Festland land
329
yeryüzü Erdboden ground, earth
343
höyük Erdhügel mound
1419
toprak, yer Erde earth, soil
627
kum Sand sand
111
çamur Schlamm mud
625
taş Stein stone
348
yığın, öbek Klumpen lump
1263
kayalar Felsen rock
1920
tarla unbebautes Land field
1352
tepe, yamaç Hügel hill
446
dağ geçidi Bergpaß mountain pass
332
bayır Abhang slope
591
mera, otlak Weide pasture
1261
dağ, tepe Berg mountain
1027
zirve Gipfel summit
447
zirve Gipfel peak
1486
dağ Berg (gipfel) mountain
4
münzevi insan Einsiedler hermit
126
mağara Höhle cave
1147
vadi Tal valley
445
vadi Bergschlucht gorge
142
vadi Schlucht ravine, valley
171
çağlayan Wasserfall waterfall
331
maden ocağı Bergwerk pit, mine
172
çöl Wüste desert